Bc. Jan Bors

Diplomová práce

Sociologie marketingové komunikace a proměny hodnotových orientací

Sociology of Marketing Communications and the Transformation of Value Orientation
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem hodnotových orientací a životního stylu mladé české generace z pohledu sociologie marketingové komunikace. V práci se zaměřujeme na sociální sítě a především Facebook, jakožto signifikantní komunikační a zároveň marketingový nástroj oblíbený mezi členy mladé generaci a poukazujeme na fakt, že tato síť by z pohledu sociologie marketingové komunikace neměla být …více
Abstract:
This diploma thesis deals with value orientations and lifestyles of young Czech generation from perspective of sociology of marketing communication. In this work we focus on social networks and especially Facebook which is significant communication and marketing tool popular among members of the young generation and point out the fact that this network should not be from the perspective of sociology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní