Petra NOVOTNÁ

Bakalářská práce

Řád premonstrátů v Čechách - minulost a současnost

The Premonstratensians in Bohemia : the past and the present
Anotace:
Práce se zabývá popisem historie a činnosti řádu premonstrátů v Čechách od dob středověku do současnosti. Autorka popisuje život v klášteře a činnosti, které s ním souvisí. V České republice se nachází čtyři premonstrátské kanonie - v Želivu, Nové Říši, Teplé a na Strahově. Na poslední dvě jmenované se autorka zaměřila blíže. Kromě premonstrátských řeholníků jsou součástí řádu i sestry premonstrátky …více
Abstract:
This work focuses on history and activity of the Premonstratensian Order in the Czech territory from the Middle Ages to the present time. The authoress describes life in a monastery and activities, which has a connection with it. In the Czech Republic we can find four canonries - in Želiv, Nová Říše, Teplá and Strahov. The last two are focused closer. Premonstratensians sisters are part of the Order …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Bc. Dagmar Demjančuková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVOTNÁ, Petra. Řád premonstrátů v Čechách - minulost a současnost. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/