Šárka Klikarová

Bakalářská práce

Politické a sociální myšlení Friedricha Augusta von Hayeka

Political and Social Thought of Friedrich August von Hayek
Anotace:
Práce pojednává o tématu politického a sociologického myšlení Friedricha Augusta von Hayeka. V práci se krátce shrne Hayekův život, nastíní se důležité události, jež měly vliv na jeho další práci. Dále se už podrobněji rozebírá Hayekova kritika scientismu, následně práce seznámí s Hayekovou tezí rozptylu informací ve společnosti. S tímto tématem souvisí další část práce, což je teorie o spontánním …více
Abstract:
Theme of this essay is political and sociological thinking of Friedrich August von Hayek. There is a short summary of Hayek's life and description of important events that influenced his thinking and his work. Then comes more thorough analysis of Hayek's criticism of scientism and also an introduction to Hayek's thesis about spread of information among the society. With this theme is associated the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ing. Martin Brabec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Klikarová, Šárka. Politické a sociální myšlení Friedricha Augusta von Hayeka. Liberec, 2018. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická