Bc. Markéta Vítková

Diplomová práce

Krysák - autorský komiks

Krysák - author comics
Anotace:
Tématem a cílem diplomové práce je autorský komiks nazvaný Krysák, který navazuje na bakalářskou práci stejného názvu. Praktická část je tvořena komiksovou knihou, která je pokračováním příběhu o malém Krysákovi. Textová část se věnuje komiksové teorii, historii komiksu a několika subjektivně vybraným autorům. Zabývá se také procesem realizace autorského komiksu, vybraným technikám a motivací a inspirací …více
Abstract:
The theme of the thesis is an author comic called Krysák, which follows the bachelor thesis of the same name. The practical part consists of comics book that is a continuation of the story about a little Krysák. The text part is devoted to comics theory, history of comics and some subjectively selected authors. It discusses the process of realization of author comics, selected techniques and motivation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: MgA. Jana Francová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Výtvarná výchova