Bc. Martina Suchnová

Bakalářská práce

Integrace žáka se středně těžkou mentální retardací do základní školy praktické

Integration of Pupils with Moderate Mental Retardation in Primary School Practice
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá integrací žáka se středně těžkým mentálním postižením do základní školy praktické. V teoretické části bakalářské práce jsou vymezeny pojmy mentálního postižení a etiologie mentálního postižení. Je zde představena problematika kombinovaného postižení. Dále je pozornost v teoretické části bakalářské práce věnována vzdělávání osob s mentálním postižením, vymezení pojmu integrace …více
Abstract:
The Bachelor Thesis deals with the integration of a student with moderate mental handicap into primary practical school. The theoretical part introduces the terminology and aetiology concerning mental handicap. The problems of combined handicap are also presented. The attention is paid to education of persons with mental handicap, and to the definition of the terms “integration” and “inclusion”. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jana Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta