Bc. Lenka Kudělová

Bakalářská práce

Rozpočet jako nástroj hospodaření města

Budget as an instrument of city management
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Rozpočet jako nástroj hospodaření města“ je popis a zhodnocení rozpočtového hospodaření vybraného města. V první části jsou vymezeny základní pojmy, v další části je popsáno finanční hospodaření obce, rozpočet a rozpočtový proces, následuje popis specifik hospodaření územních samosprávných celků. Poslední část se věnuje popsání a zhodnocení rozpočtového procesu města Bílovec …více
Abstract:
The subject of the Bachelor work is „Budget as an instrument of city management“ description and evaluation of budget management of chosen town. Basic terminology is defined in the first part. In the second part budget management of the town, budget and budget process are described, followed by description of specifics of management of municipal authorities. The last part is devoted to description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2008
  • Vedoucí: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta