Theses 

Evropská unie a problém mezinárodní migrace – Bc. Vladimir Kovbasej

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Vladimir Kovbasej

Diplomová práce

Evropská unie a problém mezinárodní migrace

European Union and International Migration Issues

Anotace: Cílem diplomové práce je analyzovat a popsat mezinárodní migraci jako samostatný jev, posléze problematiku rozebrat z pohledu Evropské unie. V neposlední řadě se zaměřit na analýzu současné migrační krize. První kapitola diplomové práce je zaměřená na charakteristiku pojmu migrace, příčin migrace, forem migrace a důsledků migrace. Druhá kapitola je zaměřená na migraci v Evropské unii. Třetí kapitola se zaobírá problematikou migrační politiky Evropské unie a společné migrační politiky EU. Čtvrtá kapitola je věnována současné migrační krizi a závěrečná kapitola znázorňuje vlastní výzkum, který má za cíl zjistit názory veřejnosti na migraci a na současnou migrační krizi.

Abstract: The aim of the thesis is to analyze and describe international migration as a separate phenomenon and then parsing the issue from the perspective of the European Union. Finally focus on the analysis of the current immigration crisis. The first chapter of the thesis is focused on the concept of migration, the causes of migration, patterns of migration and the consequences of migration. The second chapter focuses on migration in the European Union. The third chapter deals with issues of migration policy of the European Union and a common EU migration policy. The fourth chapter is devoted to the current migration crisis and final chapter illustrates own research that aims to determine public opinion on migration and on current migration crisis.

Klíčová slova: Migrace, důsledky migrace, mezinárodní migrace, migrační krize, migrační politika, Migration, the consequences of migration, international migration, migration crisis, migration policy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Stanislav Heczko, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Pavel Janíčko, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 00:24, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz