Bc. Vladimir Kovbasej

Diplomová práce

Evropská unie a problém mezinárodní migrace

European Union and International Migration Issues
Anotace:
Cílem diplomové práce je analyzovat a popsat mezinárodní migraci jako samostatný jev, posléze problematiku rozebrat z pohledu Evropské unie. V neposlední řadě se zaměřit na analýzu současné migrační krize. První kapitola diplomové práce je zaměřená na charakteristiku pojmu migrace, příčin migrace, forem migrace a důsledků migrace. Druhá kapitola je zaměřená na migraci v Evropské unii. Třetí kapitola …více
Abstract:
The aim of the thesis is to analyze and describe international migration as a separate phenomenon and then parsing the issue from the perspective of the European Union. Finally focus on the analysis of the current immigration crisis. The first chapter of the thesis is focused on the concept of migration, the causes of migration, patterns of migration and the consequences of migration. The second chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Stanislav Heczko, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Pavel Janíčko, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS