Theses 

Životní styl kolotočářských rodin a jeho vliv na vzdělávání dětí – Veronika RŮŽIČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence KS + 2 sp.

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Veronika RŮŽIČKOVÁ

Bakalářská práce

Životní styl kolotočářských rodin a jeho vliv na vzdělávání dětí

The Lifestyle of families working in carousel´s business and its influence on their children education

Anotace: Výzkum tradicí a rituálů komediantů, lidí od cirkusu a kolotočů -tj pojem životního stylu. V praci budou popsány základní zvyky a tradice, které se dodržují během různých událostí jakými jsou například narození dítěte, křtiny, svatba, úmrtí atd. Dále se bude porovnávat se zvyky a tradicemi jiných kultur, ze kterých byly zvyky převzaté. Popíšou se základní podobnosti a odlišnosti s důvody, proč byly komedianty tyto obyčeje pozměněny. Práce se rovněž bude okrajově zmiňovat o tom, jak vznikala tato společnost lidí - jak se dostali na území ČR a proč se o nich začalo říkat, že jsou komedianti světem jdoucí. Dále se zde bude probírat problematikou vzdělávání dětí z těchto rodin. Jaký má životní styl vliv na jejich vzdělávání a rovněž průměrnou úroveň vzdělání lidí z této skupiny. Průzkum se bude provádět prostřednictvim rozhovoru se staršími největších rodů a klanů v severních Čechách a Praze. Samotný přínos práce bude větší pochopení těchto lidí a vysvětlení rozdílů mezi nimi a ostatním obyvatelstvem ČR.

Abstract: The research of traditions and rituals of comedians, people from the circus and merry-go-that is a concept of lifestyle. This thesis will describe the customs and traditions that are observed during various events such as births, baptisms, weddings, funerals, etc. will also compare these customs and traditions with the ones of other cultures and which influence them. There is a describtion of the basic similarities and differences and the reasons why these comedians modified these custom. The study will also mention briefly the roots of these people-how they got in the Czech Republic and why people sometimes say that comedians often travelled round the world. There will further be discussed the issue of education of these children born in these families. How their lifestyle affects their education and also the lower level of education that people from this minority group. Achieve the survey will be carried out by interviews with the heads of most powerful families and clans from northern Bohemia and Prague. The contribution of this study should be better understanding to these people´s lifestyle and explanation of the difference between them and the rest of the population in the Czech Republic.

Klíčová slova: světský, komediant, vzdělání, pověra, tradice

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2013
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vít Pokorný

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

RŮŽIČKOVÁ, Veronika. Životní styl kolotočářských rodin a jeho vliv na vzdělávání dětí. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 08:43, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz