Bc. Ivo Hasala

Master's thesis

Syndrom vyhoření u učitelek v mateřských školách

Burnout syndrome in kindergarten teachers
Abstract:
Ve své diplomové práci se zabývám syndromem vyhoření u populace učitelek mateřských škol a faktory, které míru vyhoření ovlivňují. Zkoumám, ve které z rovin syndromu vyhoření (kognitivní, tělesná, citová, sociální) je míra tohoto vyhoření u učitelek mateřských škol nejvyšší a zda je ovlivňována věkem, délkou pedagogické praxe, sebevzděláváním učitelek nebo lokací mateřské školy. Výzkum prokázal určitou …more
Abstract:
In my Diploma thesis I deal with the burnout syndrome for the population of kindergarten teachers and factors influencing the rate of the burnout syndrome. I investigate at which level of burnout syndrome (cognitive, physical, emotional, social) the rate of this burnout syndrome is the highest, and whether it is influenced by age, the length of pedagogical practice, the self-education of teachers or …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2018
  • Supervisor: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta