Bc. Ivo Hasala

Diplomová práce

Syndrom vyhoření u učitelek v mateřských školách

Burnout syndrome in kindergarten teachers
Anotace:
Ve své diplomové práci se zabývám syndromem vyhoření u populace učitelek mateřských škol a faktory, které míru vyhoření ovlivňují. Zkoumám, ve které z rovin syndromu vyhoření (kognitivní, tělesná, citová, sociální) je míra tohoto vyhoření u učitelek mateřských škol nejvyšší a zda je ovlivňována věkem, délkou pedagogické praxe, sebevzděláváním učitelek nebo lokací mateřské školy. Výzkum prokázal určitou …více
Abstract:
In my Diploma thesis I deal with the burnout syndrome for the population of kindergarten teachers and factors influencing the rate of the burnout syndrome. I investigate at which level of burnout syndrome (cognitive, physical, emotional, social) the rate of this burnout syndrome is the highest, and whether it is influenced by age, the length of pedagogical practice, the self-education of teachers or …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta