Iva Kážová

Bakalářská práce

Zpětná vazba jako nástroj marketingového řízení

The Feedback as a Tool for Marketing Management
Anotace:
Hlavní důraz bakalářské práce je kladen na poskytování zpětné vazby jako zdroj pro zlepšení marketingového řízení v sektoru služeb. Vybraná služba v mé bakalářské práci je zaměřena na zpětnou vazbu v oboru gastronomie. Teoretická část charakterizuje vymezení pojmu marketing, služby, marketingového řízení, její aplikované nástroje, specifikace zákazníka, vstupující vlivy chování spotřebitele, konkretizování …více
Abstract:
The main emphasis of the bachelor thesis is placed on providing feedback as a source for improving marketing management in the service sector. The selected service in my bachelor thesis is focused on feedback in the field of gastronomy. The theoretical part characterizes the definition of the concept of marketing, services, marketing management of its tools, customer specifications, incoming influences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lenka Švajdová, Ph.D.
  • Oponent: Ivana Bulanda, PhDr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání a management v obchodě a službách