Iva Kážová

Bachelor's thesis

Zpětná vazba jako nástroj marketingového řízení

The Feedback as a Tool for Marketing Management
Abstract:
Hlavní důraz bakalářské práce je kladen na poskytování zpětné vazby jako zdroj pro zlepšení marketingového řízení v sektoru služeb. Vybraná služba v mé bakalářské práci je zaměřena na zpětnou vazbu v oboru gastronomie. Teoretická část charakterizuje vymezení pojmu marketing, služby, marketingového řízení, její aplikované nástroje, specifikace zákazníka, vstupující vlivy chování spotřebitele, konkretizování …more
Abstract:
The main emphasis of the bachelor thesis is placed on providing feedback as a source for improving marketing management in the service sector. The selected service in my bachelor thesis is focused on feedback in the field of gastronomy. The theoretical part characterizes the definition of the concept of marketing, services, marketing management of its tools, customer specifications, incoming influences …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 8. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Lenka Švajdová, Ph.D.
  • Reader: Ivana Bulanda, PhDr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

University of Entrepreneurship and Law

College of Entrepreneurship and Law

Bachelor programme / field:
Business Administration / Entrepreneurship and Management in Trade and Services