Marek Švec

Master's thesis

Zmrtvýchvstání tzv. Tobinovy daně. Jaké jsou její zamýšlené nezamýšlené a nezamýšlené nezamýšlené důsledky?

Resurrection of the so-called Tobin tax. What are the intended unintended and the unintended unintended consequences of financial transaction tax?
Abstract:
V nedávné době někteří ekonomové a politikové v kontextu finanční krize znovu oprášili myšlenku zavedení tzv. Tobinovy daně, resp. daně z finančních transakcí (FTT). Diplomová práce stručně shrnuje dosavadní literaturu o FTT. Dvě případové studie Švédska a Velké Británie ukazují v určitých ohledech dvě rozdílné zkušenosti s FTT. Práce podrobně analyzuje národohospodářské důsledky Evropskou komisí navrhované …more
Abstract:
In recent times some economists and politicians in the context of financial crisis dusted off again the idea of introducing the so-called Tobin tax, or financial transaction tax (FTT), respectively. This thesis briefly reviews the existing literature on FTT. Two case studies of Sweden and Great Britain show in some respects two different experiences with FTT. The theses analyzes in detail the economic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 3. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2013
  • Supervisor: Josef Mládek
  • Reader: Jan Hájek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/37374