Mgr. Lenka Hoffmannová

Bakalářská práce

Donelaitisova poema Metai a její český překlad: otázka adekvátnosti překladu

Donelaitis' poem Metai and its Czech translation: matter of adequacy
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je porovnat litevskou poemu Metai od básníka a spisovatele Kristijonase Donelaitise s českou verzí, kterou přeložila Hana Jechová a vyšla pod názvem Roční doby. Poema Metai je velmi vzácný a ojedinělý litevský text, překlad Hany Jechové je jediný existující kompletní překlad díla do češtiny. V bakalářské práci jsou zachyceny chyby a výrazné nepřesnosti, které se v českém …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to compare Czech translation of the book The Seasons, translated by Hana Jechová with the original text Metai by Lithuanian poet and writer Kristijonas Donelaitis. The poem itself is a very rare and valuable text; the translation by Hana Jechova is the only existing complete version of The Seasons in Czech language. The biggest mistakes and inaccuracies which can …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta