Daniel Ďuriš

Bakalářská práce

Miestne dane na Slovensku

Místní daně na Slovensku
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou místních daní na Slovensku ve městě Žilina. Po roce 2004, kdy byla obcím svěřena větší nezávislost, je pozornost zaměřena na vývoj sazeb a rozsah pravomocí správce daně v deseti ročním horizontu. V závislosti na tomto vývoji jsou analyzovány daňové příjmy a dluhy města, které jsou se sazbami v určité korelaci. Od toho se odvíjí i cíl práce, kterým je popis a …více
Abstract:
This bachelor thesis is about local taxes and its analyses in Slovakia, city of Zilina. After 2004, since more power to municipalities was conferred, the attention is focused on the trend of tax rate and the range of authority of tax administrator in the 10 years period. Tax incomes and the debt of the city, which are in certain correlation with tax rates, are analysed in dependence on this trend. …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou miestnych dani na Slovensku v meste Žilina. Po roku 2004, kedy bola obciam zverená väčšia nezávislosť, je pozornosť zameraná na vývoj sadzieb a rozsah právomocí správcu dane v 10 ročnom horizonte. V závislosti na tomto vývoji sú analyzované daňové príjmy a dlh mesta, ktoré sú so sadzbami v určitej korelácií. Od toho sa odvíja aj cieľ práce, ktorým je popis …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Lucie Sedmihradská
  • Oponent: Eliška Čejková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71067

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Zdanění a daňová politika