Mgr. Věra ZELENKOVÁ

Disertační práce

Činnost českých spisovatelů v období Protektorátu Čechy a Morava a výklad této problematiky v hodinách literární výchovy

The activities of Czech writers in the Period of Protectorate Bohemia and Moravia and the explanation of this issues in literature lessons
Anotace:
Disertační práce je rozdělena do dvou hlavních částí: literárně-historické a didaktické, jim předchází kratší kapitola týkající se metodiky a filosofické pozice badatele, na jejichž základě je získaný materiál zpracováván. Cílem mé disertace je představit období druhé republiky a Protektorátu Čechy a Morava (PČM) z pohledu literárního historika a předložit návrh, jak by bylo možné danou problematiku …více
Abstract:
The dissertation is divided into two main parts: literary-historical and didactic. They are preceded by a shorter chapter related to the methodology and philosophical position of the researcher, based on which the material gained has been processed. The aim of individual chapters is to bring a comprehensive view of the activity of Czech writers in the era of PBM, a view of what directly influenced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 7. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Jiří Staněk, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZELENKOVÁ, Věra. Činnost českých spisovatelů v období Protektorátu Čechy a Morava a výklad této problematiky v hodinách literární výchovy. Plzeň, 2016. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/