Mgr. Věra ZELENKOVÁ

Doctoral thesis

Činnost českých spisovatelů v období Protektorátu Čechy a Morava a výklad této problematiky v hodinách literární výchovy

The activities of Czech writers in the Period of Protectorate Bohemia and Moravia and the explanation of this issues in literature lessons
Abstract:
Disertační práce je rozdělena do dvou hlavních částí: literárně-historické a didaktické, jim předchází kratší kapitola týkající se metodiky a filosofické pozice badatele, na jejichž základě je získaný materiál zpracováván. Cílem mé disertace je představit období druhé republiky a Protektorátu Čechy a Morava (PČM) z pohledu literárního historika a předložit návrh, jak by bylo možné danou problematiku …more
Abstract:
The dissertation is divided into two main parts: literary-historical and didactic. They are preceded by a shorter chapter related to the methodology and philosophical position of the researcher, based on which the material gained has been processed. The aim of individual chapters is to bring a comprehensive view of the activity of Czech writers in the era of PBM, a view of what directly influenced …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 7. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PaedDr. Jiří Staněk, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZELENKOVÁ, Věra. Činnost českých spisovatelů v období Protektorátu Čechy a Morava a výklad této problematiky v hodinách literární výchovy. Plzeň, 2016. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/