Mgr. Michal Večeřa, Ph.D.

Disertační práce

Na cestě k systematické filmové výrobě. Rozvoj produkčního systému v českých zemích mezi lety 1911-1930.

On the way to a systematic film production. The development of the production system in the Czech lands between 1911 and 1930.
Anotace:
Cílem předkládané disertační práce bylo analyzovat filmový produkční systém v českých zemích mezi lety 1911 a 1930 – období, během kterého se filmová výroba proměnila ze stádia prvních pokusů do podoby stabilního průmyslu. Výchozí pozice českých výrobců byla zkomplikovaná tím, že neměli dostatek financí a fyzického kapitálu, neexistovala dostatečné rozvinutá síť kin a čelili silné konkurenci v podobě …více
Anotace:
okonalé technické vybavení a problémy s nízkou poptávkou. Konec období přišel společně s krizí filmové distribuce způsobené nadbytečným dovozem filmů, k čemuž se ještě přidala všeobecná ekonomická krize. Třetí a poslední kapitola zachycuje vývoj mezi roky 1923 a 1930. Na začátku období se kinematografie rychle zotavila z krize předešlých let, a výroba se záhy stabilizovala. Počet společností byl po …více
Abstract:
The aim of this thesis was to analyse establishing of production system of fiction movies in Czech lands between 1911 and 1930, period which marks transition from the stage of only few attempts for systematic production to the stable media industry with standardized practices. Starting position of Czech cinema was impeded by the fact that it was one of many small national cinemas with all typical accompanying …více
Abstract:
came early in 1919 – after that there were many companies and producers, but most of them bankrupted soon sometimes even before finishing their first movie. The reason for their short-livedness lied in their professional inexperience, financial weakness, imperfect technical equipment and problems with demand and distribution. Most producers did not distribute their movies themselves, but rather sold …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Mgr. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D., doc. PhDr. Ivan Klimeš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté) / Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury