Bc. Hana Houšková

Master's thesis

Postoj sociálních pracovníků, klientů s duševním onemocněním a rodinných příslušníků klientů ke spolupráci s rodinami v organizacích zabývajících se sociální prací s duševně nemocnými lidmi

The Attitude of Social Workers, Clients and Family Members of Clients to Cooperation in Organizations Dealing with Social Work with Mentally Ill
Abstract:
Anotace Název práce: Postoj sociálních pracovníků, klientů s duševním onemocněním a rodinných příslušníků klientů ke spolupráci s rodinami v organizacích zabývajících se sociální prací s duševně nemocnými Autor: Bc. Hana Houšková Vedoucí práce: prof. PhDr. Libor Musil, CSc. Konzultant: Mgr. Jiří Vander, DiS. Instituce: Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií Počet slov základního textu …more
Abstract:
Annotation Thesis title: The Attitude of Social Workers, Clients and Client´s Family Members and to Cooperation in Organizations Dealing With Social Work With Mentally Ill people Author: Bc. Hana Houšková Academic supervisor: prof. PhDr. Libor Musil, CSc. Consultant: Mgr. Jiří Vander, DiS. Basic words count: 34100 This diploma thesis deals with the attitude of family members and social workers towards …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 1. 2018
  • Supervisor: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Reader: Mgr. Magda Frišaufová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií