Bc. Jaroslava Sekretová

Bakalářská práce

Regulační poplatky ve zdravotnictví

Regulatory Fees in The Healthcare
Anotace:
Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na problematiku regulačních poplatků v systému zdravotnictví České republiky. Jednou ze zásadních otázek je jejich začlenění do systému financování zdravotní péče, odůvodněnost jejich vybírání a následně dopad na rozpočty domácností i na jednotlivé občany. V teoretické části je definován systém zdravotní péče a zdravotní politiky na úrovni státu a krajů, způsobu …více
Abstract:
Abstract Bachelor thesis is focused on the issue of regulatory fees in the Czech health system. One of the fundamental questions is their integration into the system of financing health care, their rationale for selecting and subsequently impact on household budgets to individual citizens. In the theoretical part is defined the health care system and health policy at the state and regions, the method …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní