Bc. Barbora Došková

Master's thesis

Autoritativní a totalitní režimy

Authoritarian and totalitarian regimes
Abstract:
Obsahem této práce je určitý pohled na nedemokratické formy vládnutí a to konkrétně na autoritativní a totalitní politické režimy. V teoretické části se v krátkosti zmiňuji o různých typech politických ideologií, jako pochopení celé problematiky daného tématu. Dále se podrobněji věnuji autoritativním a totalitním režimům a jejich vzájemnému srovnání. V praktické části jsem se podrobně zaměřila na komunistický …more
Abstract:
The content of this work is the view of non-democratic forms of governance, namely the authoritarian and totalitarian political regimes.In the theoretical part of the brief mention of various types of political ideologies, such as understanding the whole issue of the topic. Furthermore, we deal with authoritarian and totalitarian regimes and their mutual comparison. In the practical part I have looked …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 8. 2010
  • Supervisor: Mgr. Jan Charvát, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Administration