Bc. Barbora Došková

Master's thesis

Autoritativní a totalitní režimy

Authoritarian and totalitarian regimes
Anotácia:
Obsahem této práce je určitý pohled na nedemokratické formy vládnutí a to konkrétně na autoritativní a totalitní politické režimy. V teoretické části se v krátkosti zmiňuji o různých typech politických ideologií, jako pochopení celé problematiky daného tématu. Dále se podrobněji věnuji autoritativním a totalitním režimům a jejich vzájemnému srovnání. V praktické části jsem se podrobně zaměřila na komunistický …viac
Abstract:
The content of this work is the view of non-democratic forms of governance, namely the authoritarian and totalitarian political regimes.In the theoretical part of the brief mention of various types of political ideologies, such as understanding the whole issue of the topic. Furthermore, we deal with authoritarian and totalitarian regimes and their mutual comparison. In the practical part I have looked …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2010
  • Vedúci: Mgr. Jan Charvát, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Public Administration