Petr MUŽÍK

Bakalářská práce

Užívání návykových látek studenty prezenční formy studia na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Drug Use among Full-Time Students at the Faculty of Health and Social Studies of the University of South Bohemia
Anotace:
Tato bakalářská práce představuje výsledky výzkumu užívání tabákových výrobků, alkoholu a drog studenty prezenční formy studia Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Cílem práce bylo zjistit, zda studenti ZSF JČU užívají návykové látky, v jaké formě, s jakou četností, s jakými negativními důsledky, jaká je prevalence užití návykových látek, v jakém období studia se látky užívají více apod …více
Abstract:
This bachelor thesis presents findings of a research related to the usage of tobacco products, alcohol and drugs among full-time students at the Faculty of health and social studies of the University of South Bohemia. The aim of research was to find out whether the students use addictive substances, in which form and how often do they use them, what the negative effects are, what the prevalence of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2012
Zveřejnit od: 17. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Pavel Vácha

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MUŽÍK, Petr. Užívání návykových látek studenty prezenční formy studia na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity. Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.8.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 17. 8. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 1me0nl 1me0nl/2
17. 8. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
17. 8. 2012
Bulanova, L.
18. 8. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.