Veronika Dvořáková

Master's thesis

Kulturní aktivity národnostních menšin se zaměřením na řeckou menšinu

Cultural life of national minorities in the Czech Republic with focus on the Greek minority
Anotácia:
Cílem diplomové práce je komplexní zmapování kulturního života národnostních menšin žijících v České republice. Práce se zaměřuje na rozbor možností podpory těchto kulturních aktivit na úrovni státu i samospráv a představení jednotlivých národnostních menšin i způsobů prezentace jejich specifické kultury. V první části jsou definovány pojmy týkající se tématu a vymezen legislativní rámec, dále jsou …viac
Abstract:
The aim of the thesis is a complex mapping of the cultural life of national minorities living in the Czech Republic. It focuses on the possible ways of their support by the state as well as local governments and on introduction of these national minorities and presentation of their specific culture. The first part defines the relevant terms and legal framework. Further it describes the possibilities …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedúci: Zuzana Malcová
  • Oponent: Appl Václav

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51093