Bc. Kateřina Machálková

Bakalářská práce

Kompenzační cvičení v rychlostní kanoistice

Compensatory Exercises in Canoeing
Anotace:
Tato bakalářské práce se zabývá kompenzačním cvičením v rychlostní kanoistice. Jako metodu jsem zvolila studium odborné literatury a vlastní zkušenosti. Práce je členěna do čtyř hlavních částí. V první se věnuji charakteristice a dělení kompenzačních cvičení, ve druhé historii a charakteristice rychlostní kanoistiky, ve třetí zdravotním aspektům, které mohou při rychlostní kanoistice nastat a v poslední …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with compensatory exercises in Canoe racing. The source for my diploma thesis was based both on studying of specialized publications and personal experience. The bachelor thesis is spread into 4 main parts. The first part deals with characteristics and parting of compensatory exercises, the second part deals with history and characteristics of Canoe racing, the third part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Dovrtělová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Animátor sportovních aktivit