Bc. Natalia GAJDACZOVÁ

Diplomová práce

Analýza vývoje krajiny v katastrálním území Svinov od poloviny 19. století

Analysis of the landscape development in cadastral territory Svinov since mid 19th century
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o změnách krajinného pokryvu v katastrálním území Svinov od poloviny 19. století do současnosti. Zdrojem dat k analýzám jsou mapy stabilního katastru z roku 1836, letecké snímky z roku 1953, 1966, 1973, 1985 a barevné ortofoto České republiky z roku 2018. První část práce je zaměřena na vymezení tohoto území a jeho fyzicko-geografické charakteristiky, na zdroje dat a …více
Abstract:
This diploma thesis deals with changes in landscape cover in the cadastral territory of Svinov from the mid-19th century to the present. The source of data for the analysis are maps of the stable cadastre from 1836, aerial photographs from 1953, 1966, 1973, 1985 and the color orthophoto of the Czech Republic from 2018. The first part of the thesis is focused on the definition of this area and its physical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Renáta Popelková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GAJDACZOVÁ, Natalia. Analýza vývoje krajiny v katastrálním území Svinov od poloviny 19. století. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta