Mgr. Petra Viktora

Rigorózní práce

Role sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v rodinných systémech cizinců z třetích zemí

The role of social activation services for families with children in family systems of foreigners from thrid countries
Anotace:
Cílem práce je analýza problematiky integrace rodin cizinců z třetích zemí v České republice prostřednictvím Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Poradny pro integraci v Ústí nad Labem. Teoretická část charakterizuje současný stav sociálních služeb v České republice v souvislosti s integrací cizinců, neziskový sektor a migraci. Výzkumné šetření v praktické části zjišťuje problémy, se kterými …více
Abstract:
The objective of the thesis is to analyze the issue of integration of foreigners from third countries in the Czech Republic through the social activation service for families with children of counseling center for integration in Ústí nad Labem. Theoretical part of thesis characterizes current state of social services in the Czech Republic in connection with the integration of foreigners, the non - …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2020

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Viktora, Petra. Role sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v rodinných systémech cizinců z třetích zemí . Zlín, 2020. rigorózní práce (PhDr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Rigorózní řízení / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika