Bc. Mária Godálová

Diplomová práce

Možnosti financovania malých a stredných podnikov v SR

Possibilities of financing of small and medium-sized enterprises in Slovak republic
Abstract:
Godálová Mária Possibilities of financing of small and medium-sized enterprises in Slovak republic Diploma Thesis Bank Institute university of Praha, Foreign university of Banská Bystrica doc. Ing. Elena Fetisovová, CSc. Banská Bystrica Pages: 97 The aim of our thesis was examined by the theoretical knowledge and professional materials to examine funding options for small and medium-sized enterprises …více
Abstract:
Godálová Mária Možnosti financovania malých a stredných podnikov v SR Diplomová práca Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica doc. Ing. Elena Fetisovová, CSc. Banská Bystrica Počet strán: 97 Cieľom našej diplomovej práce bolo na základe preštudovaných teoretických poznatkov a odborných materiálov preskúmať možnosti financovania malých a stredných podnikov, definovať …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: Doc. Ing. Elena Fetisovova, CSc.
  • Oponent: Ing. Magdaléna Kubranová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK