Bc. Martina Geržová

Diplomová práce

Konštrukcia mediálnej agendy parlamentných volieb ČR 2010: analýza konštrukcie v českých mainstreamových médiách počas horúcej fáze kampane

Construction of the elections media agenda in 2010: analysis of the construction in Czech mainstream media during the hot phase of the campaign
Abstract:
The aim of the thesis is to reveal the structural mechanisms used by the mainstream media in creating a media image of the parliamentary elections in the Czech Republic in 2010. It surveys various aspects of the structure of media agenda using the quantitative content analysis. Individual media are subsequently assigned priority index indicating the importance that the media attribute to each of the …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je odhaliť konštrukčné mechanizmy, ktoré využívali mainstreamové médiá pri tvorbe mediálneho obrazu parlamentných volieb v Českej republike v roku 2010. Kvantitatívnou obsahovou analýzou mapujeme z rôznych hľadísk štruktúru mediálnej agendy. Jednotlivým médiám následne prideľujeme index priority indikujúci dôležitosť, akú médiá priradili sledovanej téme. Ukázalo sa, že médiá …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Pokorná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.