Mgr. Olga Biernátová

Bakalářská práce

Implementace e-learningu na Masarykově gymnáziu ve Vsetíně

E-learning implementation at Masaryk secondary school in Vsetín
Anotace:
Diplomová práce „Implementace e-learningu na Masarykově gymnáziu ve Vsetíně“ pojednává o vzdělávání pomocí multimediálních prvků, e-learningového softwaru a za použití internetu. Práce se skládá z 3 částí. První část se zabývá definicí e-learningu, jeho formami, výhodami a nevýhodami, které může e-learning do vzdělávání přinést, pedagogickými cíly této vyučovací metody a současnými trendy ve světě …více
Abstract:
Diploma thesis „E-learning implementation at Masaryk secondary school in Vsetín“ deals with education by using multimedia elements, e-learning software and internet. This thesis contains three parts. The first part deals with definition of e-learning, its forms, advantages and disadvantages that e-learning can bring into education, pedagogical purposes of this learning method and current trends in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví