Bc. Alžběta VÁCLAVÍKOVÁ

Diplomová práce

Umírající pacient v intenzivní péči - potřeby jeho blízkých

Dying patient in intensive care - the needs of relatives
Anotace:
Cíl: Cílem práce bylo zjistit, jaké potřeby mají osoby blízké pacienta umírajícího v intenzivní péči a míru jejich naplnění. Metodika: Výzkumný soubor tvořili 3 respondenti - příbuzní pacienta umírajícího v intenzivní péči. Polostrukturované interview, jehož volnou inspirací byl FIN dotazník, bylo realizováno v průběhu roku 2017. Jednalo se o kvalitativní výzkum, jehož cílem bylo zjistit hierarchii …více
Abstract:
Aim: The aim of the work was to find out what kind ofneeds relatives of dying patients on intensive care have and the degree of their fulfillment. Methodology: The research group consists of 3 respondents - relatives of the patient dying in intensive care. A semi-structured interview was inspired by thethe FIN questionnaire and was carried out during 2017. This was a quanlitativeresearch aimed at finding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Renáta Zoubková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁCLAVÍKOVÁ, Alžběta. Umírající pacient v intenzivní péči - potřeby jeho blízkých. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče