Bc. Pavla Kárníková

Diplomová práce

Život ve světě Travesti: Konstrukce sexuální identity a genderu

Konstrukce sexuální identity a genderu

Life in the world of Travesti: Construction of sexual identity and gender
Anotace:
Tato diplomová práce, přibližuje život jedinců, kteří se rozhodli pro uměleckou dráhu Travisti. Travestismus je stále pro většinu společnosti do určité míry nepochopený a odsuzovaný. Pomocí kvalitativního výzkumu, společně s narativní analýzou, zúčastněným pozorováním, a rozhovory, které by přiblížily život této skupiny lidí. Práce se opírá o genderovou teorii, genderové role, teorii identity, sexualitu …více
Abstract:
This diploma thesis describes the lives of individuals who are used for the Travisti artistic career. Travestism is still, to some extent, misunderstood and condemned for society as a whole. Prepare qualitative research, along with narrative analysis, participatory observation, and interviews that have brought this group of people closer to life. The works are based on gender theory, gender roles, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Tomáš Boukal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kárníková, Pavla. Život ve světě Travesti: Konstrukce sexuální identity a genderu . Pardubice, 2020. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociální antropologie

Práce na příbuzné téma