Theses 

Fundraising neziskové organizace – Lucie WILDOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Economics

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Accounting and Financial Management

Lucie WILDOVÁ

Bachelor's thesis

Fundraising neziskové organizace

The Fundraising for a Non-profit Organization

Abstract: Teoretická část této práce charakterizuje neziskovou organizaci a její jednotlivé formy. V této části jsou uvedeny jednotlivé možnosti financování těchto neziskových organizací. Tato část také definuje pojem fundraising a vysvětluje jeho spojitost s neziskovými organizacemi. Na konci teoretické části jsou uvedeny jednotlivé metody a formy fundraisingu. Praktická část popisuje vybranou neziskovou organizaci, její historii a činnost. V této neziskové organizaci jsou analyzovány jednotlivé metody fundraisingu. Na konci praktické části jsou tyto metody vyhodnoceny. Na závěr jsou doporučeny možné strategie pro získávání dalších finančních prostředků.

Abstract: The theoretical part of this thesis characterizes non-profit organization and its various types. In this part various possibilities of financing of these organizations are listed. This part defines the concept of fundraising and explains its connection with non-profit organizations. At the end of the theoretical part particular methods and forms of fundraising are listed. The practical part describes a selected non-profit organization, its history and its activity. In this non-profit organization individual methods of fundraising are analysed. At the end of the practical part these methods are evaluated. In conclusion, possible strategies for acquisition of other financial means are recommended.

Keywords: Neziskové organizace, fundraising, metody fundraisingu, možnosti financování

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 9. 2015
  • Accessible from:: 11. 9. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Marie Vejsadová Dryjová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.9.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 11. 9. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=37206 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

WILDOVÁ, Lucie. Fundraising neziskové organizace. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 24/2/2019 00:26, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz