Veronika BATALOVÁ

Master's thesis

Výměnný obrázkový komunikační systém a jeho role v komunikaci dětí a žáků s poruchami autistického spektra

Replaceable Picture Communication System and his function in communication with the children and the pupils suffering from autistic spektrum defects
Abstract:
Diplomová práce podrobně popisuje jednu z metod alternativní a augmentativní komunikace ? VOKS (Výměnný obrázkový komunikační systém), jeho metodiku, možnosti využití a efektivitu u vybrané skupiny dětí s poruchami autistického spektra. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část práce obsahuje čtyři kapitoly. První kapitola se zabývá autismem jako pervazivní vývojovou …more
Abstract:
This thesis deals with one of the method of alternative and augmentative communication - The Picture Exchange Communication System - its methodology, the possibilities of utilization and the efficiency in a selected group of children with autistic spectrum disorders. The thesis is divided into two parts, a theoretical part and a practical part. The theoretical part contains of four chapters. The first …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 4. 2012
Accessible from:: 4. 4. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BATALOVÁ, Veronika. Výměnný obrázkový komunikační systém a jeho role v komunikaci dětí a žáků s poruchami autistického spektra. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta