Bc. Petra Mačková

Diplomová práce

Pojistný trh v ČR se zaměřením na segment odpovědnosti z provozu motorového vozidla v pojišťovně XY

The insurance market in the Czech Republic focusing on the segment MTPL insurance XY
Anotace:
Ve své diplomové práci se budu zabývat vývojem a současnou situací na pojistném trhu v oblasti segmentu odpovědnosti z provozu vozidla. Podstatným faktorem jako je cenový vývoj pojistných sazeb a profitabilita v této oblasti pojištění od roku 2008 až po současnost. Provedu výzkum v konkrétní pojišťovně XY, mým hlavním cílem bude zanalyzování tohoto typu pojištění a, i v souvislosti se změnami v legislativě …více
Abstract:
In my thesis I will deal with the current situation and developments in the insurance market in the segment vehicle liability. An essential factor for the price development of insurance rates and profitability in the insurance field since 2008 to the present. Carry out research in a particular insurance company XY, my main goal will be analyzing this type of insurance, as well as in connection with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
  • Oponent: Dr. Milan Hradec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní