Bc. Radka Čampulová

Diplomová práce

Analysis of most common mistakes of Russian students in English

Analysis of most common mistakes of Russian students in English
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rozborem nejčastějších chyb studentů, jejichž rodným jazykem je ruština a kteří se učí anglicky. Chápe chybu jako důležitý zdroj informací pro další jazykový rozvoj studenta. Práce si klade za cíl shromáždit, popsat a vyhodnotit nejobvyklejší chyby a navrhnout, jak s nimi pracovat. Teoretická část se zabývá popisem a základním rozdělením chyb. Na základě odborných publikací …více
Abstract:
The diploma thesis analyses the most common mistakes of students whose mother tongue is Russian and who study English. The mistake is understood as an important source of information for the student’s further development. The aim of the thesis is to gather, describe and interpret the most common mistakes, it will also provide suggestions how to work with them. The theoretical part explores the difference …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy