Theses 

Rozvoj a vzdělávání pracovníků jako součást strategie firmy Provident Financial s.r.o. – Zuzana ŽLABOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Zuzana ŽLABOVÁ

Bachelor's thesis

Rozvoj a vzdělávání pracovníků jako součást strategie firmy Provident Financial s.r.o.

The Development and Education of employees as part of the strategy of the Provident Financial Company s.r.o.

Anotácia: Obsahem této bakalářské práce je charakteristika současné strategie rozvoje a vzdělávání pracovníků v Provident Financial s.r.o. Práce se zabývá především procesem školení zaměstnanců, motivací, jejich hodnocením a rozvojovými a vzdělávacími aktivitami. Na základě dotazníkového šetření přímo u zaměstnanců Provident Financial s.r.o. a následného identifikování slabých a silných stránek pomocí SWOT analýzy jsou vytvořena doporučení a návrhy na zlepšení či odstranění problémových slabých stránek týkajících se dané problematiky.

Abstract: The content of this Bachelor´s thesis is a characteristic of present strategy of development and education of employees at Provident Financial Ltd. Its main concern is the process of training employees, motivation, their evaluation, advancement and educational activities. Based on a questionnaire survey directly with the employees of Provident Financial Ltd. and a follow up identification of weak and strong sides with the help of SWOT analysis, recommendations and suggestions are made to improve or remove problematic sides concerning individual problems.

Kľúčové slová: Strategie firmy, řízení lidských zdrojů, strategie rozvoje a vzdělání, školení, hodnocení, motivace.

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011
  • Identifikátor: 20042

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 12. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=20042 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

ŽLABOVÁ, Zuzana. Rozvoj a vzdělávání pracovníků jako součást strategie firmy Provident Financial s.r.o.. Prostějov, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení


Hore | Aktuálny dátum a čas: 16. 7. 2019 04:23, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz