Bc. Eliška Šťastná

Diplomová práce

Návrh programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty NP Podyjí. Realizace a následná evaluace se zaměřením na proměnu vztahu k místu

Program Project of Environmental Education of National Park Podyjí. Its Realization and Evaluation focused on Changing of the Sense of Place
Anotace:
Diplomová práce se věnuje environmentální výchově, tvorbě a evaluaci výukového programu. V teoretické části je představen fenomén environmentální výchovy, její principy, cíle a zejména zakotvení v českých vzdělávacích dokumentech. Dále koncept smyslu místa a jeho komponentů, které s environmentální výchovou úzce souvisí, stejně jako s ní souvisí místně zakotvené učení. Této alternativní metodě výuky …více
Abstract:
The diploma thesis deals with environmental education, creation and evaluation of educational program. Theoretical part introduces phenomenon of environmental education, its principles and main goals, and particularly its ground in Czech educational documents. Further I introduce concept of sense of place and its components, and place-based education. Last chapters of theoretical part are dedicated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Michal Medek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií