Mgr. Adam Dobiáš

Diplomová práce

Společenství vlastníků jednotek v zák. 72/1994 Sb. a občanském zákoníku (komparativní studie)

Association of unit owners in Act 72/1994 and in the Civil Code (comparative study)
Anotace:
Diplomová práce se zabývá komparací institutu společenství vlastníků jednotek v zákoně č. 72/1994 Sb. a občanském zákoníku. Práce si klade za cíl analyzovat právní vztahy společenství vlastníků, a to právní vztah společenství vlastníků – třetí osoba, společenství vlastníků – vlastník jednotky, a vlastník jednotky – jiný vlastník jednotky. Úvodní kapitoly se zabývají postupně založením a vznikem společenství …více
Abstract:
The thesis compares the institute of the association of unit owners as provided for in Act No. 72/1994 Sb. and in the Civil Code. The aim of the work is analysing the legal relationships involved in associations of unit owners, specifically the following: the association of unit owners – a third party, the association of unit owners – a unit owner, and a unit owner – another unit owner. The introductory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta