Ing. Jana Komrsková

Diplomová práce

Vliv monetární politiky na národohospodářské agregáty

Influence of Monetary Policy on Economical Aggregates
Anotace:
Práce se zaměřuje na to, jakým způsobem ovlivňuje monetární politika národohospodářské agregáty v České republice. Sledovanými ukazateli jsou hrubý domácí produkt, míra inflace a míra nezaměstnanosti. Práce se zabývá též vztahem ukazatelů monetární a fiskální politiky. Vztahy sledovaných veličin jsou ověřovány pomocí statistických metod.
Abstract:
This thesis is focused on influence monetary policy on ecconomical aggregates in Czech Republic. The observed ecconomical aggregates are Gross Domestic Product, rate of Inflation and rate of Unemployment. It also deals with relation indicators of monetary and fiscal policy. The relation of observed aggregates are veryfied by the help of statistical computing.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. RNDr. Bohuslav Sekerka, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Komrsková, Jana. Vliv monetární politiky na národohospodářské agregáty. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní