Lucie Kurečková

Bakalářská práce

Vizualizace vztahů entit v systému Perun

Visualization of entity relationships in Perun system
Anotace:
Perun je systém pro správu uživatelů, služeb, výpočetních prostředků a řízení přístupu k těmto prostředkům a službám. Pro přístup k výpočetním prostředkům se uživatelé sdružují do virtuálních organizací, v jichž se dále mohou seskupovat do skupin. Správu nad těmito entitami zajišťuje webové rozhraní. Tomuto rozhraní byla vyčítána nepřehlednost a nemožnost snadno zjistit vztahy mezi některými entitami …více
Abstract:
Perun is a system for managing users, services, computing device and managing access to these devices and services. For access to computing devices, users are grouped into virtual organizations, in which they can gather into groups. The management of these entities is provided by the web interface. This interface has been blamed for lack of clarity and the inability to easily identify the relationships …více
 

Klíčová slova

Perun entity vizualizace angular graf
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Martin Kuba, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Michal Procházka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.