Lucie Vytlačilová

Bakalářská práce

Antibiotika ve vodách

Antibiotics in water
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou antibiotik ve složkách životního prostředí. První kapitola literární rešerše se věnuje rozdělení antibiotik, možným negativním vlivům při jejich průniku do povrchových i pitných vod. Druhá kapitola je věnována metodám, kterými lze antibiotika z vod analyzovat. Poslední část této práce se věnuje různým způsobům jejich odstranění ze složek životního prostředí …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the problem of antibiotics in environmental compartments. The first chapter of the literary research deals with the distribution of antibiotics, possible negative effects on their penetration into surface and drinking water. The second chapter is devoted to the methods by which antibiotics can be analyzed from water. The last part of this work deals with various ways …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Palarčík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vytlačilová, Lucie. Antibiotika ve vodách. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemické a procesní inženýrství / Ochrana životního prostředí