RNDr. Pavel Karas, Ph.D.

Disertační práce

Parallelization Strategies for Image-Filtering Algorithms

Parallelization Strategies for Image-Filtering Algorithms
Anotace:
Zpracování obrazu je dynamicky se rozvíjející disciplína, založená na matematice a informatice. Požadavky uživatelů na kvalitu obrazu, ve smyslu rozlišení, poměru signálu a šumu či dynamického rozsahu, neustále rostou. V důsledku toho jsou přístroje pro pořizování obrazu i algoritmy pro následné zpracování neustále zlepšovány, aby bylo možné tyto nároky uspokojit. Na druhou stranu ovšem komplexní metody …více
Abstract:
Image processing is a rapidly developing field based both on mathematics and computer science. The users' demands for image quality, in terms of resolution, signal-to-noise ratio or dynamic range, are constantly growing. As a result, both the image acquisition devices and image processing algorithms are developing in order to satisfy the users' needs. On the other hand, the complex image processing …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 10. 2014
  • Vedoucí: prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc., Assoc. Prof. Cris Luengo Hendriks

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika (čtyřleté) / Informatika