Bc. Kristián Malák

Bakalářská práce

Tool for data pre-processing and iterative learning of neural networks

Tool for data pre-processing and iterative learning of neural networks
Anotace:
Táto Bakalárska práca popisuje tvorbu aplikačného rozhrania pre súkromnú spoločnosť. Dané aplikačné rozhranie bude použité ako súčasť nástroja na tréning neurónových sietí, ktoré budú používané na detekciu povrchových chýb, vo výrobe. Spomínaný nástroj natrénuje neurónovú sieť pomocou techniky zvanej iteratívne učenie. Z technického hľadiska, aplikačné rozhranie (API), sprostedkuje službu iteratívneho …více
Abstract:
This Bachelor thesis describes building of an application interface for a private company. This application interface is to be used as a part of a tool designed for training neural networks, which will be used for detecting surface defects, in manufacturing. Said tool will train a neural network by employing a technique called iterative learning. Technically, the application interface (API), provides …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2022
  • Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Filip Lux

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky