Bc. Kristián Malák

Bachelor's thesis

Tool for data pre-processing and iterative learning of neural networks

Tool for data pre-processing and iterative learning of neural networks
Abstract:
Táto Bakalárska práca popisuje tvorbu aplikačného rozhrania pre súkromnú spoločnosť. Dané aplikačné rozhranie bude použité ako súčasť nástroja na tréning neurónových sietí, ktoré budú používané na detekciu povrchových chýb, vo výrobe. Spomínaný nástroj natrénuje neurónovú sieť pomocou techniky zvanej iteratívne učenie. Z technického hľadiska, aplikačné rozhranie (API), sprostedkuje službu iteratívneho …more
Abstract:
This Bachelor thesis describes building of an application interface for a private company. This application interface is to be used as a part of a tool designed for training neural networks, which will be used for detecting surface defects, in manufacturing. Said tool will train a neural network by employing a technique called iterative learning. Technically, the application interface (API), provides …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 12. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 2. 2022
  • Supervisor: doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Filip Lux

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky