Mgr. Kateřina Štrejtová

Disertační práce

Trestní právo v medicíně se zaměřením na lidskou reprodukci a medicínské právo

Criminal Law in Medicine with Focus in Human Reprodution and Medical Law
Anotace:
Disertační práce "Trestní právo v medicíně se zaměřením na lidskou reprodukci a medicínské právo" se zabývá trestní odpovědností ve zdravotnictví a ve své zvláštní části pak trestněprávními aspekty lidské reprodukce. Obsahově je rozdělena do dvou základních částí. První z nich, obecná, je zaměřena na vymezení vztahu trestního práva a medicíny, potažmo medicínského práva, zobecnění ústavněprávních aspektů …více
Abstract:
The thesis "Criminal Law in Medicine with Focus on Human Reprodution and Medical Law" deals with criminal liability in medicine and in special part with criminal aspects of human reproduction. Basically is divided into two main parts. The first is focused on defining the relationship between criminal law and medicine, hence the medical law, generalization of the constitutional aspects of the protection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 10. 2016
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.
  • Oponent: JUDr. Antonín Draštík, prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Trestní právo