Mgr. Milan Šefčík

Bakalářská práce

Rozpočtový proces a kontrola

The Budgetary Process and Control
Anotace:
Bakalářská práce nahlíží na jednotlivé procesní kroky v rámci zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů a dalších pramenů. Identifikují se historická pojetí rozpočtového procesu, procesní zásady, návrh a schvalování státního rozpočtu či hospodaření se státním rozpočtem, taktéž analyzuje státní závěrečný účet a s ním související instituty. V neposlední řadě pojednává …více
Abstract:
This bachelor thesis regards with the respective process steps in terms of the Act No. 218/2000 Coll., on budgetary rules and amendments to some related laws and other source of laws. It identifies historic concepts of a budget process, process principles, state budget proposal and its approving or state budget management. It also analyses the state closing account and the institutes that are connected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta