Lenka KOLAŘÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Poslechové činnosti a Mateřská škola Dobrotice 96 (vybrané předškolní zařízení a praktická realizace poslechových činností v rámci jeho ŠVP)

Listening activities and kindergarten Dobrotice 96 (selected preschools and practical implementation of listening activities within the ŠVP)
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá poslechovými činnostmi a jejich realizací ve vybraném předškolním zařízení Mateřské školy Dobrotice 96. V první kapitole definuje pojmy hudební činnosti a činnostní pojetí hudební výchovy. V druhé kapitole obecně charakterizuje poslechové činnosti, přípravnou fázi poslechu hudby, využití poslechových činností v mateřské škole s ohledem na různé věkové skupiny dětí a reflexi …viac
Abstract:
The bachelor?s essay describes the listening activities and their implementation in a selected preschool facility, Dobrotice 96 Kindergarten. The terms ?musical activities? and ?active concept of music lessons? are defined in the first chapter. The second chapter characterizes generally listening activities, music listening preparatory phase, utilization of the listening activities in a kindergarten …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2015
Zverejniť od: 3. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLAŘÍKOVÁ, Lenka. Poslechové činnosti a Mateřská škola Dobrotice 96 (vybrané předškolní zařízení a praktická realizace poslechových činností v rámci jeho ŠVP). Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

University of Ostrava

Pedagogical Faculty

Bachelor programme / odbor:
Specialization - Pedagogy / Teaching at Pre-School Level