Lucie PARLÁSKOVÁ

Bakalářská práce

Zdravotní rizika při cestách do zahraničí

Medical risks on travelling abroad
Anotace:
V teoretické části se zabývám okolnostmi, které mohou při vycestování do odlišných zemí světa nastat. Smyslem bylo co nejefektivněji vystihnout podstatu cestovní medicíny. Zmínila jsem se o nestoru cestovní a tropické medicíny, který se významně a celosvětově zasloužil o její propagaci. Dále jsem uvedla několik zahraničních a českých organizací, působících v této oblasti a stručně charakterizovala …více
Abstract:
In the theoretical part I deal with the problems which happen when travelling abroad. The aim of this thesis is to afflict the merits of travelling medecine. There is mentioned the doyen of travelling and tropical medicine who had merit in this field and popularized overworld this kind of medicine. There are refered and noticed some foreign and Czech organizations working at this field and there is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: MUDr. Jana Váchalová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PARLÁSKOVÁ, Lucie. Zdravotní rizika při cestách do zahraničí. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 23. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví